NOTA PRAWNA - IMPRESSUM

Logo i nazwa prezentowane na tej stronie są chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Olympia Yacht.

Materiały prezentowane na stronie można pobierać wyłącznie do własnych, prywatnych potrzeb, pod warunkiem zachowania wszystkich informacji odnośnie praw autorskich.
Bez pisemnej zgody firmy Olympia Yacht nie wolno przesyłać, modyfikować, rozprowadzać, zamieszczać na innych stronach, jak również wykorzystywać zawartości strony, tekstów i zdjęć, do celów publicznych lub komercyjnych.

Olympia Yacht wyklucza wszelką odpowiedzialność za treść, funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron/ witryn do których linki zamieszczone są w niniejszej stronie internetowej oraz politykę w zakresie ochrony poufności. Firma Olympia Yacht nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie i wynikłe z tego tytułu szkody.
Olympia Yacht nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe, wtórne, pośrednie, bezpośrednie lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynikłe z korzystania lub/i dostepu do tej witryny.
Olympia Yacht nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wirusy, uszkodzenia, jakie mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy w związku z dostępem do tej strony, pobieraniem z tej strony jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, plików oraz korzystaniem z niej.

Olympia Yacht zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie wprowadzanie zmian do niniejszej strony. Celem zapoznania się z aktualnymi warunkami i zastrzeżeniami powinieneś okresowo odwiedzać te stronę, ponieważ takie zmiany są dla Ciebie wiążące.
Prezentowana strona internetowa nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. Olympia Yacht zastrzega sobie prawo ciągłego poprawiania swoich modeli łodzi i ich modyfikacji bez wcześniejszego powiadamiania. Zdjęcia mogą pokazywać wyposażenie opcjonalne.