Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby
 1. Udział w targach BOOT Tulln 2009 w Tulln w Austrii szansą na pozyskanie nowych klientów dla firmy OLYMPIA YACHT
  Wartość projektu: 33.166,52 PLN         Wartość dofinansowania: 15.587,33 PLN
 2. Udział w targach BOOT UND FUN 2009 w Berlinie szansą na pozyskanie nowych klientów dla firmy OLYMPIA YACHT
  Wartość projektu: 23.779,64 PLN         Wartość dofinansowania: 11.158,66 PLN
 3. Udział w targach BOOT Tulln 2010 w Tulln w Austrii szansa na pozyskanie nowych klientów dla firmy OLYMPIA YACHT
  Wartość projektu: 35.305,86 PLN         Wartość dofinansowania: 17.258,82 PLN
 4. Udział w targach BOOT 2010 w Dusseldorfie szansą na pozyskanie nowych klientów dla firmy OLYMPIA YACHT
  Wartość projektu: 50.548,57 PLN         Wartość dofinansowania: 25.255,32 PLN
 5. Udział w targach BOOT UND FUN 2010 w Berlinie w Niemczech jako wystawca szansą na pozyskanie nowych klientów dla firmy OLYMPIA YACHT
  Wartość projektu: 22.093,77 PLN         Wartość dofinansowania: 10.791,30 PLN
 6. Udział w targach BOOT 2011 w Dusseldorfie w Niemczech jako wystawca szansą na pozyskanie nowych klientów dla firmy OLYMPIA YACHT
  Wartość projektu: 46.091,36 PLN         Wartość dofinansowania: 23.610,90 PLN
 7. Udział w targach BOOT Tulln 2011 w Tulln w Austrii jako wystawca szansa na pozyskanie nowych klientów dla firmy OLYMPIA YACHT
  Wartość projektu: 30.189,97 PLN         Wartość dofinansowania: 15.387,36 PLN
 8. Udział w targach BOOT UND FUN 2011 w Berlinie w Niemczech jako wystawca szansą na pozyskanie nowych klientów dla firmy OLYMPIA YACHT
  Wartość projektu: 30.891,10 PLN         Wartość dofinansowania: 15.545,10 PLN
 9. Udział w targach BOOT 2012 w Dusseldorfie w Niemczech jako wystawca szansą na pozyskanie nowych klientów dla firmy OLYMPIA YACHT
  Wartość projektu: 54.242,20 PLN         Wartość dofinansowania: 27.501,27 PLN PLN
 10. Udział w targach BOOT Tulln 2012 w Tulln w Austrii jako wystawca szansą na pozyskanie nowych klientów dla firmy OLYMPIA YACHT
  Wartość projektu: 41.798,94 PLN         Wartość dofinansowania: 21.328,02 PLN PLN
 11. Udział w targach BOOT UND FUN 2012 w Berlinie w Niemczech jako wystawca szansą na pozyskanie nowych klientów dla firmy OLYMPIA YACHT
  Wartość projektu: 41.200,00 PLN         Wartość dofinansowania: 20.248,50 PLN
 12. Udział w targach BOOT 2013 w Dusseldorfie w Niemczech jako wystawca szansą na pozyskanie nowych klientów dla firmy OLYMPIA YACHT
  Wartość projektu: 59.200,00 PLN         Wartość dofinansowania: 29.095,30 PLN PLN
 13. Udział w targach BOOT Tulln 2013 w Tulln w Austrii jako wystawca szansą na pozyskanie nowych klientów dla firmy OLYMPIA YACHT
  Wartość projektu: 47.687,00 PLN         Wartość dofinansowania: 23.230,99 PLN PLN
Beneficjent projektów: OLYMPIA YACHT, 43-150 BIERUN, ul. ŚWIERCZYNIECKA 75
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl


W ramach programu ZPORR , Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa zrealizowano następujące projekty:
 1. "Doradztwo w zakresie planowania strategii i możliwości finansowania rozwoju."
 2. "Wsparcie zadań inwestycyjnych zmierzających do wprowadzenia na rynek nowego produktu."
 3. "Rozbudowa potencjału produkcyjno - handlowego w celu wprowadzenia na rynek nowego produktu."
PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA.


Przedsiębiorstwo OLYMPIA YACHT Jolanta Holdowicz realizuje dofinansowany z funduszy europejskich projekt pt.: "Udział w targach międzynarodowych szansą na pozyskanie nowych klientów i umocnienie pozycji firmy na rynkach międzynarodowych, zgodnie z wnioskiem o numerze WND-RPSL03.05.03 - 24-0323/19-003 .

Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Oś priorytetowa: III Konkurencyjność MŚP
Działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu
Poddziałanie: 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP.
Instytucja Pośrednicząca RPO WSL : Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Projekt pt.: "Udział w targach międzynarodowych szansą na pozyskanie nowych klientów i umocnienie pozycji firmy na rynkach międzynarodowych, zgodnie z projektem WND-RPSL03.05.03 - 24-0323/19

Wartość całkowita projektu: 385.624,30 PLN

Wartość dofinansowania: 163.444,00 PLN

załącznik nr 1 do projektu

załącznik nr 2 do projektu

załącznik nr 3 do projektu